Salezjański Dom Maryi
Królowej Pokoju

Drogi Młody Przyjacielu,

Jeżeli masz problemy życiowe lub duchowe, szukasz schronienia i pomocy, szukasz DOMU w trudnej sytuacji życiowej – Salezjański Dom Maryi (SDM) został stworzony z myślą o Tobie. Ten dom jest rodzajem DUCHOWEGO SZPITALA dla każdego młodego człowieka.

Zapraszamy Ciebie do SDM, gdzie każdy dzień upływa na pracy, modlitwie, formacji ludzkiej, osobowej i duchowej. Działalność SDM jest inspirowana duchem miłości, dobroci, wrażliwości i otwartości św. Jana Bosko – wielkiego przyjaciela i wychowawcy młodzieży. Ksiądz Bosko postawił sobie za cel kształtowanie młodych na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

Św. Jan Bosko stworzył system wychowawczy – zwany „prewencyjnym” – oparty na ROZUMIE, RELIGII i DOBROCI. Zakłada on, że w każdym człowieku tkwią zadatki dobra, zaś zadaniem wychowawcy jest odkryć je i na nich budować przyszłość. Termin „prewencyjny” (z łaciny „wychodzić przed”) oznacza w rzeczywistości: przeciwdziałanie złu, stworzenie takich warunków, w których nie ma możliwości popełnienia zła. Idea ta zakłada, że młody człowiek potrzebuje takiego środowiska, w którym będzie nieustannie zaopiekowany – jak w domu rodzinnym – gdzie rodzice czuwają, aby dzieciom nie stało się nic złego i chronią je przed błędami.

Ksiądz Bosko obiecywał chłopcom, którzy do niego przybywali: „mogę ci obiecać trzy rzeczy, których nie zabraknie: CHLEB, PRACA, NIEBO”. Dom ten jest znakiem Bożej Opatrzności, dlatego utrzymuje się z darowizn, zaś jego mieszkańcy potrafią zadowolić się tym, co konieczne.

Nie lękaj się, zaufaj Bogu i w Twojej życiowej sytuacji – jakkolwiek nie byłaby skomplikowana – przyjedź, aby przeżyć tutaj czas potrzebny do nabrania sił i ponownego wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Jak mówił ks. Bosko: „Dla nas świętość polega na tym, że jesteśmy bardzo radośni”