Projekt Salezjańskiego Domu Ewangelizacyjnego
Królowej Pokoju

Salezjański Dom Ewangelizacyjny Królowej Pokoju („SDE”) będzie domem dla ludzi młodych, w którym każdy młody człowiek mający problemy życiowe i duchowe może znaleźć schronienie i pomoc. Dla osób, które szukają Boga i sensu życia będzie to Duchowy Szpital. Młodzi będą mogli pozostać w nim na dłużej w zależności od sytuacji życiowej. Będzie to ich dom, w którym znajdą dla siebie pomoc w trudnych chwilach życia.

Młodzi mieszkający w SDE na co dzień będą uczestniczyć w przygotowanym planie dnia. Dzień będzie upływał na modlitwie, pracy oraz formacji duchowej, osobowej i ludzkiej. Działalność SDE jest inspirowana duchem miłości, dobroci, wrażliwości i otwartości św. Jana Bosko – przyjaciela i wielkiego wychowawcy młodzieży. Celem wychowania według księdza Bosko jest kształtowanie młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.

System wychowawczy księdza Bosko, zwany systemem prewencyjnym, opiera się na rozumie, religii i dobroci. Zakłada on, że nawet w „najtrudniejszym” wychowanku tkwią zadatki dobra, a zadaniem wychowawcy jest je odkryć i na nich budować przyszłość.
Termin „prewencyjny” z łacińskiego: „wychodzić przed, wysuwać się na czoło”, co oznacza w rzeczywistości przeciwdziałanie złu, stworzenie takich warunków, w których nie ma możliwości popełnienia zła. Idea ta zakłada, że młody człowiek potrzebuje takiego środowiska, w którym będzie nieustannie zaopiekowany – jak w domu rodzinnym – gdzie rodzice czuwają, aby dzieciom nie stało się nic złego i chronią je przed błędami.
Założenia metody wychowawczej księdza Bosko skupiają się na obecności pedagogicznej, tak zwanej „asystencji”, religijności, miłości, rodzinnej atmosferze oraz karności i przejawiają się w postawach wychowawców przez rozum, odpowiedzialność, religijność i miłość.

Konkretne struktury i rozwiązania prawne będą się tworzyć w trakcie powstawania dzieła. Będą zależały od zapotrzebowania.
Miejsca w domu będą też wykorzystywane dla grup młodzieżowych w ramach rekolekcji, formacji i odpoczynku.
Dom ma być dla młodych osób znakiem opatrzności Bożej pośród nas. Dlatego dom będzie powstawał i utrzymywał się z darowizn.

„Nie mówcie nigdy z pogardą lub źle o sprawach i rzeczach, które młodzież interesują lub które kochają. Nie wyśmiewajcie się ze szlachectwa, jeśli pochodzą z dobrych domów, z ubóstwa, jeśli są ubodzy, ani z braku zdolności, jeśli nie dość szybko pojmują. Mówiąc krótko, traktujmy młodzież tak, jak byśmy traktowali samego Chrystusa...”

św. Jan Bosko

"W obliczu tak wielu potrzeb duszpasterskich, tak wielu próśb ze strony kobiet i mężczyzn, grozi nam, że się przestraszymy, zamkniemy się w sobie w postawie lęku i obrony. I stąd bierze się również pokusa samowystarczalności i klerykalizmu, ograniczenia wiary do reguł i instrukcji, tak jak to czynili uczeni w Piśmie i faryzeusze w czasach Jezusa. Wszystko będzie dla nas jasne, uporządkowane, ale lud wierzących i poszukujących nadal będzie głodny i spragniony Boga. Powiedziałem już kilka razy, że Kościół wydaje się być szpitalem polowym. Tak wielu jest ludzi zranionych, którzy proszą nas o bliskość. Proszą o to samo, o co prosili Jezusa. Ale zachowując postawę uczonych w Piśmie czy faryzeuszów nigdy nie damy świadectwa bliskości"

papież Franciszek